KONTAKT

Bartek Licznerski - koordynacja techniczna i kontakt z mediami

blicznerski@trzywiezexc.pl

Rafał Licznerski - organizacja imprez sportowych, współpraca z partnerami i sponsorami

rafal@trzywiezexc.pl

Weronika Budzeń - koordynator imprez sportowych

weronika@trzywiezexc.pl

SPONSORZY

PARTNERZY

SERVICE BOX

FACEBOOK

SPONSORZY

PARTNERZY

SERVICE BOX

FACEBOOK

PATRONAT


WYŚCIG WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ MIASTO SZCZECIN